Poligám kereszténység, temetkezési szokások Kamerunban

A többnejűség elfogadott, de egyházi esküvőt csak egyszer lehet tartani

A keresztény egyház egynejűségre bíztatja híveit, de elfogadja a többnejűséget, mint hagyományos házasodási formát. A házasságot ritkán törvényesítik, házassági igazolásra csak hivatalos okból s igen keveseknek van szüksége. Aki monogám életforma és Isten által áldott, templomi esküvő mellett is dönt, ezen később változtathat, és újabb feleségeket vehet magához, viszont újabb templomi esküvőt már nem tarthat. Ha poligám házasságban élő férfi vágyik templomi esküvőre, akkor első feleségét vezetheti oltár elé, a következőket már nem, kérheti viszont gyermekei megkeresztelését.

Esu (eszaknyugat-kameruni törzs) királya, az ún. Fon. Fon Buh II. Joseph Meh (törzsi király teljes nevén), aki el akarta vitetni Esu szent szikláját, és aki meg akarta szüntetni népe kereszténynek nem mondható szokásait, tizenegy feleséget és hetvennégy gyermeket tudhatott magáénak. A Fon státusának legitimizálása sem történhet meg a törzsi szokások kritériumainak betartása nélkül: Albert Kawze Kum-A-Chuo II. Fonnak például a vágyott monogám életforma helyett választania kellett második, majd harmadik feleséget is.

Az egyházi esküvő, ha igény van rá, hivatalossá teszi ugyan a házasságot, de a frigy csak akkor válik elfogadottá, ha a vőlegény kötelességeinek eleget tett, azaz, ha átadta a menyasszony családjának a lányért kért pénzösszeget és ajándékokat.

A temetési szertartások keresztény és hagyományos szokások szerint zajlanak

A keresztény és hagyományos elemek egymásmellettisége figyelhető meg a temetkezési szertartásokban is. A régmúlt időkben gyakran temették az elhunytat a saját házában ásott gödörbe, ez idővel módosult, a sírgödröt vagy a ház mellé, elé vagy mögé ássák, vagy, sokkal ritkábban, a néhány sírhely által jelzett temetőbe. A szertartás opcionálisan egyházi, hagyományos, vagy egyházi és hagyományos.

A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK MEG TURÓCZI ILDIKÓ KÉPEIBŐL!

 

A hagyományos szertartás akkor teljes és többnapos, ha az elhunyt teljes életet élt. A teljes élet jelenti a földi feladatok teljesítését, családi és társadalmi/közösségi szerepeknek való megfelelést, morális elvárások teljesítését, a titkosnak nevezett társaságokban való tagságot vagy tulajdonosi rangot. Ez utóbbi esetben a hagyományos szertartás része az elhunyt szellemének üdvözlése a Kohnak és Kwifoának nevezett szellemlények által, a „tiszta”, tehát rossz varázslat hatása alatt nem álló szellemnek a szellemvilágba juttatását. A varázslat vagy boszorkányság által megrontott, gonosz szellemtől a Koh megriad, elrohan, vagy erejét vesztve elalél, ezt követően Kwifoa-társa sem fog előjönni. Ellenkező esetben viszont, ha a testből távozó szellem tiszta és nemes, Koh az első szellemlény, aki köszönti őt, majd Kwifoa az, aki átsegíti a szellemvilágba.

Ha mindkét szertartást igénylik, akkor a rövidebb, egy-két órát meg nem haladó egyházit követi a hagyományos temetés.

Hagyománytisztelő keresztény törzsi király

Ha a jelenlegi törzsi királyt megelőző Fon esetében egyértelmű is volt a hagyományos rítusok tudatos mellőzése a keresztény szertartások javára, Albert Fon királysága idején a hagyományos és keresztény szokásformák és hitvallások egymás mellé kerülnek, és helyenként ki is egészítik egymást.

Esu jelenlegi törzsi királya, bár monogám házasságot preferálna, a törzsi hagyományok nyomására palotájába kell vinnie a második feleséget is, ugyanis első feleségének egészségügyi problémái lehetetlenné teszik egy negyedik gyerek kihordását, a hagyományok pedig megkövetelik a királlyá avatást követően legalább egy gyerek születését. A második feleség egymást követő, többszörös vetélése boszorkányhatásra utal, így került sor a harmadik feleség érkezésére.

Albert Fon egyaránt áldoz Istennek és szellemeknek, közvetíti szellemek áldását. Testi, szellemi ereje az ősök szellemeinek védelmére utalnak. Fogadja a hagyományos orvosokat, tevékenységüket megáldja, és ő maga is beavatott lévén, látnoki erejével képes felismerni és hatástalanítani a boszorkányos ráhatásokat.

Közössége számára jónak ítélt eseményeknek lelkes híve, ezekre Isten és az ősi szellemek áldását kéri ugyanazon időben.

Minden hetedik vasárnap részt vesz a reggeli katolikus szertartáson, palotájában pedig külön kis szobát biztosít a fekete kutya alakjában visszalátogató dédapa szellemének. Kezet nyújtani nem illik neki, mert a király keze a boráldozathoz szükséges bivalyszarvat hivatott tartani, és csak hasonló rangú személyek kezét érintheti.

Többen is állítják, hogy a rossz boszorkányok és varázslók hatását a kereszténység terjedése és a hagyományos doktorok, mint „jó boszorkányok” számának növekedése hatékonyan csökkenti. Bár látszólag a kettő kizárja egymást, Esu esetében a boszorkányhatástól tartó lelkiatya, a keresztény látnok Fon és sámánutódok példája azt mutatja, hogy ez korántsem lehetetlen, a hagyományos orvosok boszorkány-semlegesítő hatása, ilyen irányú ténykedése pedig további kutatásoknak lehet izgalmas témája.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük