A szuahéli nyelvről

Afrika legelterjedtebb nyelve

Fekete Afrikában a szuahéli nyelv a legelterjedtebb. Használóinak meghaladja a százmilliót, ezen belül minimum tízmillióan vallják az anyanyelvüknek. A szuahéli elterjedési területe Nyugat-Indiától Nyugat-Kongóig tart, Tanzánia hivatalos, míg Kenya nemzeti nyelve. Ugandában, Ruandában, Burundiban, Mozambikban, Madagaszkáron második vagy harmadik nyelvként használják saját anyanyelvük, illetve az angol, francia vagy portugál nyelvek mellett. A szuahéli anyanyelvűek legfőképpen az Indiai-óceán partján élő, kevert származású, ám önmagukat szuahéliknek valló lakosok.

Szuahéli vers az igaz barátról egy kisiskolás tankönyvben (Forrás: Horváth Beáta)

A bantu nyelvek jellegzetességei

A szuahéli nyelv a bantu nyelvcsaládba tartozik, amely  a világon a legtöbb, mintegy nyolcszáz nyelvet foglalja magába. A bantu nyelvcsaládba tartozó nyelvek közös ismertetőjegye, hogy az összes főnév, leginkább jellemzőjük és jelentésük alapján, osztályokba sorolható. (Mint például emberek, növények, de akár hosszúkás és kerek tárgyak osztálya.) Az így kapott főnévosztályokat az azokba tartozó főnév első két betűje különbözteti meg egymástól, és a továbbiakban minden igét, névszót az előtte álló főnév alapján ragoznak. A szuahéli szavak, talán kettőn kívül, mind magánhangzóra végződnek. Maga a ba-ntu szó is a főnévosztályok létéről árulkodik, ugyanis a nyelvcsalád nyelveiben az „ember” szó -tu, -du, -nto, -ndo szótagra végződik. A szuahéli e szempontból egyszerűnek nevezhető, mert a főnevek alig tíz osztályba rendezhetőek, míg az egyik legbonyolultabb dél-afrikai zulu nyelvben mint húsz főnévosztályba csoportosíthatóak.

A szuahéli nyelv dialektusai

A szuahéli nyelvnek számos dialektusa létezik, amelyek közül a legáltalánosabban használt a standard szuahéli. A Kenyához tartozó kisebb óceáni szigetek, mint Lamu, Pate és Amu dialektusa kiejtésében erősen eltér a standard szuahélitől. A kongói, franciával kevert kingwana dialektus megértéséhez pedig annak is tanulásra van szüksége, aki egyébként folyékonyan beszéli a nyelvet. Lamu szigetét, amelynek óvárosa a Világörökség része, a szuahéli nyelv őshazájának is nevezik.

Lamu szigete, a szuahéli nyelv őshazája az ócean felől (Forrás: Horváth Beáta)

Az érdekesség kedvéért meg kell említeni, hogy még a kolonizáció idején ide települt fehérek szuahéli tudása is külön dialektust képez a berögzült nyelvtani helytelenségek és angolos kiejtés miatt.

A szuahéli eredete

A szuahéli szó arab eredetű, jelentése „szélső”, „parti”, ugyanerre a szóra vezethető vissza a Száhel-övezet, mint a Szahara széle. A szuahéli nyelv több, mint ezer éves írott emlékekkel rendelkezik. Ebben az időben hajóztak először ománi és jemeni csoportok Kenya és Tanganyika partjaira. A szuahéli nyelvből kivesztek a más bantu nyelvekre jellemző zenei tónusok, amit a korai írásbeliséggel magyaráznak. Évszázadokkal ezelőtt a szuahéli nyelvet arab betűkkel írták (ezt arab-szuahélinek is nevezik) amire a legszebb példa Pate városállam történelme és háborúi, ékes szuahéli nyelven, arab betűkkel lejegyezve.

Az egykori Pate városállam romjai, ma a Nemzeti Múzeum tulajdona (Forrás: Horváth Beáta)

A betelepedő arabok hatására, a partvidéki lakosok nagy többségükben a muszlim vallás követőivé váltak, és a több száz éves keveredés miatt az önmagukat szuahéliknek vallóak némileg eltérnek a szomszédos afrikai népcsoportoktól.

Mecset Lamu szigetén (Forrás: Horváth Beáta)

Orruk nagyobb, bőrük halványabb, hajuk gyorsabban nő és könnyebben fésülhető. Megkülönböztetünk közöttük olyan népeket, akik bizonyíthatóan rendelkeznek ománi felmenőkkel, ők pl. a badzsunok, gunyák, mangák.

A szuahéli napjainkban

A mai szuahéli nyelv hosszas fejlődésen ment keresztül. Szókészletének közel a fele eredeti bantu szavakból áll, a harmada pedig arab jövevényszó. De találkozhatunk egyre több angol, illetve perzsa, német, portugál és indiai eredetű szavak tucatjaival, százaival is a köznyelvben.

A tanzániai Tanga közelében fekvő, a perzsák jelenlétére utaló sírkert a 14. századból (Forrás: Horváth Beáta)

Szókincse eredetileg, az európai nyelvekhez viszonyítva szegényes, de a modern nyelvújítás következtében a szavak száma közel megduplázódott és míg korábban az Afrikában nem létező fogalmakat, eszközöket körülírással helyettesítették, ma már szinte minden kifejezésre találhatunk szuahéli megfelelőt. Példák erre az orvostudomány, technológia stb. szakkifejezései. Ugyanakkor találkozhatunk olyan szavakkal is, amelyek az Afrikára jellemző mivoltuk miatt hiányoznak más, pl. európai nyelvekből.

A szuahéli nyelv szerepe a közéletben

A szuahéli egyre nagyobb teret hódít a közéletben, és ma már általánosak a szuahéli napilapok, tévéműsorok, szépirodalom. Ez utóbbi legfőképp az emberöltővel ezelőtt élt, tanzán (volt tanganyikai) Shaaban bin Robertnek köszönhető, akit a szuahéli nyelv atyjának is neveznek. Elkötelezett nyelvi aktivista volt, aki nyelvújításával és irodalmi érzékével megteremtette a szuahéli szépirodalmat és költészetet. Míg néhány évtizede a tanult réteg angolul társalgott, sőt, egyes helyeken, mint egyetem, hivatalok, a szuahéli eleve ki volt rekesztve, ma már teljesen természetes a használata. Tanzániában kizárólag ez az oktatás nyelve. Kenyában az általános iskolában kezdik a tanítását azon az alapon, hogy minden kisdiák eleve folyékonyan beszéli. A középiskola végéig pedig elsajátítható az irodalmi és hibátlan, standard szuahéli. Meg kell hagyni, ez utóbbi használata a városokban nem általánosan jellemző. A vegyes népcsoportokból származó városi lakosság közös nyelve a szuahéli, de a hibátlan nyelvhelyességről a főnévosztályok viszonylagos bonyolultsága miatt letettek.

És Kenyában…

Kenyának nagyjából 43 népcsoportja és ennél is több nyelve, nyelvjárása van, amely tény akarva – akaratlanul hozzájárult a törzsi viszálykodáshoz. Ez a marhalopásokon, földszerzéseken kívül sajnálatosan a politikai viaskodásokban is megnyilvánul (melyik párt és kormányember melyik etnikai közösségből származik), s ez gyakran követel emberi áldozatokat is. A 2012-es választások két fő nyelve az angol (a választási vitaműsornak volt egy angol és szuaháli változata is) és a szuahéli (országjáró választási kampány) volt. A 2017 augusztusában esedékes újabb választások kapcsán folyó jelenlegi kampányban a hangsúly eltolódott a szuahéli felé mintegy kifejezve azt, hogy a kenyai lakosságnak van egy közös nyelve, amely nem az idegenek angolja, hanem a saját szuahéli nyelvük. Így remélhetőleg az egyébként hagyományosan ellenségeskedő népcsoportok tagjaiban – politikusokban és választókban – is tudatosul, hogy mindannyian kenyaiak, akik közös célokért küzdenek, és a jövőben nem helyezik előtérbe etnikai hovatartozásukat, anyanyelvüket.

Húsz éve Kenyában élő Afrika-kutató, néprajzi tárgy gyűjtő, a Nairobi Egyetemen tanult arabisztikát, szociológiát és vallástudományt, iiletve az ELTE-n afrikanisztikát

One Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük