A pénz, mely szolgál – M-Pesa

Egy korábbi bejegyzésben már említettük, hogy Kenyában akár mobiltelefonnal is lehet banki szolgáltatásokat igénybe venni. Ismerkedjünk meg most az innováció előzményeivel, használatával és népszerűségének okaival közelebbről!

Bevezetés

Egy speciálisan a kenyai körülményekhez kifejlesztett mobilszolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mobiltelefon-egyenlegüket egyfajta pszeudo-bankszámlaként használva arról másoknak pénzt utaljanak, amit a címzett akár készpénzként is felvehet a szolgáltató ügynökhálózatán keresztül. Ez az M-Pesa, amely Kenyában a legnépszerűbb, de már Tanzániában és Dél-Afrikában is elterjedtté vált. Az innováció alapvető változást hozott a kenyai gazdaságban és társadalomban, javítva a termelékenységet, növelve a széles értelemben vett egyéni és közbiztonságot. Bevezetése a nemzetközi fejlődéselméletek szempontjából is sikertörténet, mert a modellértékű megoldást számos fejlődő ország, sőt, néhány fejlett ország is alkalmazza már.

Milyen pénzátutalási lehetőségek álltak rendelkezésre az M-Pesa előtt?

Az M-Pesa előtt több formális és informális lehetőség állt rendelkezésre pénzek utalásához. Az M-Pesa indulása előtti évben a pénzügyi tranzakciók több mint 40 százalékát személyesen bonyolították le Kenyában. A legtöbben rokont, barátot vagy ismerőst kértek meg arra, hogy pénzüket vigyék el és adják oda valakinek. A pénzszállítás második leggyakrabban alkalmazott módszere az volt, hogy az összeget feladták autóbuszra, vagy a helyi matatukat (taxik) bízták meg a feladattal. Az autóbusz vállalatok hol legálisan, hol illegálisan vállaltak pénzfuvarozást, miközben voltak kifejezetten erre szakosodott kisebb vállalkozások is. Ezt a lehetőséget a tranzakciók 20 százalékában alkalmazták. Azonban mindkét alternatívának megvan az a kockázata, hogy az összeget útközben ellopják. Hogy ezt megelőzzék, sokszor próbálták csomagokban elrejteni a feladott pénzt.

Bár a posta a fiókjai között vállalt pénzutalást, az infrastruktúrahiány nemcsak a bankokat, hanem a postahivatalokat is jellemezte, ezért a tranzakcióknak csupán 17 százalékában használták Kenyában 2007 előtt. A Kenya Postot ráadásul az ügyfelek általában lassúnak, költségesnek ítélik meg, amit a vidéki fiókokban tapasztalt gyakori likviditási problémák tetéznek.

A közvetlen befizetés, banki utalás és csekkes fizetés csak a tranzakciók 12 százalékát tette ki az M-Pesa bevezetése előtt. Ez az alacsony hányad elsősorban a kiépítetlen pénzügyi infrastruktúrának köszönhető.

Míg 2006-ban még leginkább baráttal, busszal, vagy a postával továbbítottak pénzt a kenyaiak, az M-Pesa bevezetése már 3 év alatt jelentősen megváltoztatta a piac működését. A tranzakciók több mint 45 százalékát az M-Pesa rendszeren keresztül bonyolították le. Ez elsősorban a kiterjedt ügynökhálózatnak köszönhető. Miközben csak 1443 bankfiók üzemel, több mint 40 ezer szerződött M-Pesa ügynök található az országban, akiknél regisztrálni lehet a rendszerbe, és akiknél a ki- és befizetéseket is le lehet bonyolítani.

„Küldd haza a pénzt” 

A banki lefedettség az afrikai országokban nagyon alacsony. Kevés a bankfiók és az ATM, valamint átlagosan csak a népesség 30 százalékának van bankszámlája. Az infrastruktúra kiépítetlensége miatt a banki szolgáltatás kiterjesztése a vidéki lakosságra csak közvetítőkön keresztül valósulhatott meg. A Safaricom ezt a felismerést ötvözte azzal a megfigyeléssel, hogy a mobiltelefonok száma a megelőző évtizedben nagyon gyorsan nőtt. Míg 1999-ben csak az afrikai lakosság 10 százalékának volt mobilja (elsősorban a kontinens északi és déli részén), addig 2008-ra ez az arány 60 százalékra emelkedett. Mindeközben a kontinens hálózati lefedettsége versenyre kelhet Argentínával és az USA-val .

Bár világszerte számos területen adaptálták az M-Pesa valamely formáját, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásokat, ám sehol (még Dél-Afrikában és Tanzániában) sem értek el vele akkora sikert, mint Kenyában. A páratlan eredményekhez néhány országspecifikus adottság és kivételesen hatékony szabályozói döntések vezettek. Az M-Pesa által biztosított szolgáltatásokra hatalmas piaci igény mutatkozott már a bevezetése előtt, mivel a vidéki lakosság is főként a városban végzett munkákból élt. A távolság miatt a munkát vállalók (általában férfiak) a családjuktól tartósan távol éltek, és bizonytalan módokon próbálták hazajuttatni a keresetüket. A Safaricom reklámszlogenje, „Küldd haza a pénzt!”, jól megragadta a pénzügyi szolgáltatás társadalmi igényét, amelyet az M-Pesa előtt a piaci szereplők nem tudtak hatékonyan kielégíteni. A bevezetés évében a Safaricom volt a domináns mobilhálózat az országban 80 százalékos piaci részesedéssel, s ez szintén közrejátszott az M-Pesa elterjedésében.  

Az M-Pesa sikerének titka, hogy talált egy rést a kisebb összegű tranzakciók piacán, amit a bizalom fenntartásával, az információk hatékony áramoltatásával és a szolgáltatási választék ügyfelekhez való igazításával sikeresen kielégített. 

Az M-Pesa működése a gyakorlatban

Az M-Pesa segítségével a felhasználók a Safaricom ügynökeinél pénzt válthatnak be virtuális valutára („e-float”, avagy „e-money”), amelynek mértékegysége megegyezik a készpénzével. Ezt SMS-alapon átküldhetik más mobilfelhasználóknak, akik azt visszaválthatják készpénzre, vagy ők is további tranzakciókra használhatják fel. Mindehhez a felhasználónak először regisztrálnia kell egy Safaricom ügynöknél ahhoz, hogy pénzt tudjon befizetni a mobilszámlájára. A regisztráció ingyenes és a bankszámlanyitással ellentétben csak egy személyi igazolvány kell hozzá, valamint az, hogy az ügyfél Safaricom SIM-kártyával rendelkezzen. A befizetést követően az ügynök papíron vezetett könyvelésébe beviszi az összeget, majd annak értékét az ügyfél telefonszámára utalja. A pénz megérkeztéről az ügyfél SMS-ben kap értesítést, amit rendszerint még a boltban megvárnak, és csak utána hagyják el a helységet.

A befizetésekkel és a számlavezetéssel ellentétben az utalásokért és a pénzfelvételért annak mértékétől függő díjat számolnak föl. A gyakorlatban hasonlóan működik, mint a befizetés, az illető azonosítja magát egy személyigazolvánnyal, majd saját mobiljának M-Pesa felületén kiválasztja, a „készpénzfelvételt” és beírja az ügynök számát, akinél a pénzt fel szeretné venni. Minden készpénzfelvételkor és utaláskor a felhasználónak be kell ütnie egy általa, a regisztráció során választott PIN-kódot. Ha elvész a telefon, vagy ellopják, akkor az ügyfél M-Pesa számláján lévő összeg mindaddig biztonságban van, amíg a PIN-kód titkos marad. Az ügynök csak akkor fizeti ki a kért összeget, ha saját telefonjára is megérkezett az SMS-jelzés. Ezt követően a tranzakciót saját könyvelésében is jegyzi.

Egyéb tranzakciók, pl. utalások, vásárlások és számlafizetések esetén az eljárás nem igényel semmilyen papírmunkát. Az utaló a mobiltelefonján az M-Pesa felhasználói felületen kiválasztja a kívánt tranzakció-típust, majd beírja a kedvezményezett telefonszámát, a pénzösszeget, amit utalni szeretne és a PIN-kódját. Sikeres tranzakció esetén mindkét fél megerősítő SMS-t kap.

A számlát a Safaricom hálózatán belül az M-Pesa működteti és kezeli. A tranzakciók sikerességét természetesen a hálózati lefedettség korlátozza, ami az elmúlt évtizedben folyamatosan bővült. A Safaricom hálózat lefedettsége elsősorban Nairobira, annak környékére és az ország városaira korlátozódik. Jelenleg a 2G hálózat az ország területének 72 százalékát (míg a 3G csak 27 százalékát) és a népesség 92 százalékát (míg 3G esetén 69 százalékát) fedi le. Több mint 2500 Safaricom torony van az országban, amelyek a sűrűn lakott övezetekre koncentrálódnak, mégis vannak olyan esetek, amikor túlterhelt a rendszer és nem jön meg a konfirmáló SMS, vagy nem elérhető az ügyfélszolgálat. Ez az infrastrukturális hiány jelenti az M-Pesa működésének legnagyobb akadályát.

A Safaricom hálózati lefedettsége Kenyában (Forrás: ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2014, 3(2), 584-598.o.)

Az M-Pesa működésének másik kiemelkedően fontos feltétele a megfelelő ügynökhálózat működtetése az egész országban. Jelenleg több mint 40 ezer M-Pesa ügynök van Kenyában. Az ügynökök tartják a felhasználók és az M-Pesa, illetve a Safaricom között a kapcsolatot, ezért jelentős szerepük van a vállalat működésében. A mobilszolgáltatók fejlett országokban kiépített üzlethálózatához hasonlóan az ügynökök a szolgáltatót reklámozó boltokban, a Safaricom zöld színére festett üzletekben dolgoznak. Az egységes kinézet, a brand és a Safaricomba vetett bizalom az egyik kulcsa a vállalat sikeres működésének. Az ügynökök egy mozgó skála alapján jutalékot kapnak mind a befizetésekre, mind a kifizetésekre. A gördülékeny üzletmenet érdekében tartanak maguknál készpénzt is, saját telefonjaikat pedig feltöltik e-floattal. Az ügynökök ezért egy nem triviális készletproblémával szembesülnek, ugyanis minden piaci nyitás előtt meg kell becsülniük, mennyi e-floatra, illetve készpénzre lesz szükségük. Ez sokszor nem történik meg pontosan, ezért fennakadások adódhatnak a ki- és befizetések terén.

Kioszk, ahol pénzt küldhetünk vagy pénzt vehetünk fel az MPesa rendszerben (Forrás: cointelegraph.com)

A gyakorlatban az ügynökök csoportokban működnek együtt. Ezzel fokozni tudják a biztonságot, illetve könnyebben tudják a készleteket (a rendelkezésre álló e-floatot és készpénzt) optimalizálni.

A menedzsment folyamatosan figyelembe veszi a kenyai lakosság gazdálkodói kultúrájának alacsony fokát, amelyet egyelőre még az intézményekkel szembeni bizalmatlanság jellemez. Az M-Pesa e-float állománya mögött ugyanis 100 százalékos banki fedezet áll. A cég mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a rendszerbe vetett bizalom esetleges erodálódását. Ha bármilyen drámai fordulat miatt megrohamoznák a hálózati pontokat a pénzük kifizetését követelő tömegek, a rendszer elvileg arra is készen áll. Az utalásokból és pénzfelvételekből nyert összeget a cég három banknál található vagyonkezelői alapban őrzi.

Foyamatos újítások

Kezdetben csak a gazdagabbak kezdték használni a szolgáltatást, azonban a szegényebb háztartások is hamarosan regisztrálták magukat. A bevezetése óta eltelt 8 évben több újítással, illetve kiegészítő szolgáltatással egészítették ki az M-Pesát. Az átlagos felhasználók számára létrehoztak egy rövidebb futamidejű (1-6 hónapos számlákat lehet nyitni) bankolási lehetőséget, a Changa na M-Pesát, amelyet közvetlenül megtakarításokra (pl. esküvőre, temetésre, jótékonyságra) optimalizáltak. Akárcsak az M-Pesát, ezt is könnyebb megnyitni, mint egy bankszámlát és itt sincs számlavezetési díj, csupán a beérkező utalások után kell fizetni, azonban a rajta tárolható összeg maximális limitét tízszeresre emelték, így ez a megtakarításnak a legszegényebb rétegek számára is elérhető módja. A Changa na M-Pesa számlán maximum 1 millió kenyai shillinget lehet tárolni (ez 2015 októberében nagyságrendileg 2,7 millió forintot jelent), míg elődjén csak 100 ezret. Szintén jelentős társadalmi hatása van egy másik újításnak, a Lipa Karo Na M-Pesának is, amelyen keresztül az iskolai tandíjakat tudják a szülők befizetni (ha az iskolának van szerződése az M-Pesával), ami elősegítheti a szegényebb társadalmi rétegek oktatását. Az M-Pesa mindeközben nyit a kenyai vállalatok felé is. Számukra hozta létre a Business to Consumer részleget, amellyel a vállalkozások az M-Pesán keresztül tudnak nagyobb tételeket kifizetni: pl. osztalékokat, dolgozói béreket.

Az M-Pesa a menedzsment kenyai kulturális sajátosságokra építő stratégiájának köszönhetően tehát napjainkra, alig néhány év leforgása alatt sikeresen beépült a kenyai gazdaság, de elsősorban a szegényebb osztály mindennapjaiba.

a Budapesti Corvinus Egyetem Mikroökonómia Tanszékének tanársegédje és Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorjelöltje

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük